Barış İsteyen Akademisyenler Artık İki Kere Düşünecek!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın operasyonların son bulmasını talep ettikleri için ‘aydın müsveddeleri’ diye topa tutmasının ardından hedef haline gelen akademisyenlere yönelik özel bir yasa tasarısı hazırlandı.
24 Mart 2016 - Perşembe 09:04

Meclis’e sevk edilen torba yasa tasarısında akademisyenlerin ‘bölücü amaçlarla veya terör niteliğinde eylemlerde bulunmak’ gerekçesiyle işlerine son verilebilecek. Akademisyenler, hem üniversiteden atılacak hem de kamudaki görevini kaybedecek.

Taslak uyarınca öğretim elemanlarına yönelik suç ve ceza tanımlarının Yükseköğretim Yasası’na eklenmesiyle ‘uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma’ suçları, suç tanımlamaları ve suçlara verilecek cezalar yeniden düzenleniyor.

YÖK başkanına doğrudan soruşturma hakkı

Akademisyenleri bekleyen yaptırımlar şunlar:

– ‘Bölücü amaçlar’la veya ‘terör niteliği’nde eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek; ideolojik ve siyasi amaçlarla eylemlerde bulunmak bu eylemleri açıkça desteklemek kamu görevinden çıkarma sebebi

– Siyasi faaliyetlerin yanı sıra, kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak gerekçesiyle, boykot, işgal ve kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, iş yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak da işten atılmanın gerekçesi

– Üniversitede siyasi çalışmalara karşı YÖK Başkanı’na doğrudan soruşturma açma, YÖK Disiplin Kurulu’na cezalandırma, üniversite disiplin kuruluna meslekten çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezalarını infaz etme yetkisi

– Siyasi ve ideolojik amaçlı bildiriyle ilgili suçlar, siyasi parti faaliyetinde bulunmak ve siyasi parti propagandası yapmak; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, menfaat sağlamak, siyasi ve idelolojik amaçlarla eylem yapmak suç

Emekli özlük haklarına da gasp

Barış bildirgesine imza atanlar arasında çok sayıda emekli öğretim üyesinin de bulunması nedeniyle tasarıda emeklilik veya başka nedenlerle görevi sona eren akademisyenler de unutulmadı. Verilecek ceza emekli veya üniversitesinden ayrılmış akademisyenin özlük dosyasında saklanacak. Ceza, kamu görevine döndüğü veya vakıf üniversitelerinde işe başladığı an uygulanacak.

Dikenhaber

Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...